TANITIM VE ORGANİZASYON KOMİSYONU


Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi; Vakfın görünen yüzünü Vakfın hedeflerine, misyon ve vizyonuna en uygun ve en güzel şekilde tanıtmakla görevli konseydir.


Konsey, “Girişimci Buluşmaları, Yakın Plan Girişimci Buluşmaşları, Genç GİV girişimci Sohbetleri, GİV Girişimcilik Ödülleri gibi Vakıf etkinlik programlarını, GİV Web Sitesi, GİV Girişimci Günlüğü, Sosyal Medya Yönetimi, dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaları başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.


GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar.


Konsey ayrıca, Vakfımızın tanıtım ve medya faaliyetleri geliştirmek, basın duyurularını yapmak, basın-medya ilişkilerini geliştirerek Vakfın Kamuoyundaki bilinirliğini daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yapar.