AR-GE VE İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONUVakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde, proje ve iş geliştirme ile ilgili alternatif çözümler üretmek, yurtiçi ve yurtdışı kaynak, iş, çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip edip üyelerimizin kullanımına hazır hale getirmek


Proje ve iş teklifleri olan veya Türkiye’de yatırım ve proje çalışmalarını arttırmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıların üyelerimiz ile birlikte yapabilecekleri konularda stratejiler geliştirmek


Kısaca; Girişimci İşadamları Vakfı’nın faaliyetleri ve hedefleri çerçevesinde ilişkide olunan değerli Kamu ve Özel kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte var olan ilişkileri ,sürekli ve verimli hale getirmek,


Üyelerimiz için ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik, kalıcı, sürdürülebilir, sonuç alıcı yaklaşımlarda bulmak; geliştirmek ve uygulamak,paneller ve seminerler düzenleyecek şekilde ulusal ve uluslar arası altyapı çalışmaları yapmak


Vakfımıza teklif edilen; verimli, değerlendirmeye ve uygulamaya müsait projeler için altyapı çalışmaları yapmak . Belirli bir fon ayrılmasını sağlayarak, bu fonun kullanım kriterlerinin belirlenmesinden sonra , bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili gereken çalışmaları yürütmek.


Konseyin geliştirdiği, ticari getirisi olacak bu projelerin üyelerimize örnek olacak şekilde uygulamasının yapılması da fayda ve açılım getireceği gibi yeni imkanların meydana gelmesine yardımcı olacaktır.


Ulusal ve uluslar arası proje,iş geliştirme,finans,değerleme kuruluşları girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşları,hibe kredi ve imkan sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve geliştirmek ,meydana gelecek iş ve sermaye imkanlarını üye ve girişimci firmalarımızla paylaşma zeminleri hazırlamak Üye işadamları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kurumsal ve ferdi iletişim ağları kurmak, sürdürülebilir iş alanları oluşturmak


Proje kapsamında ortak sorunlara ortak çözümler üretmek anlayışında bir araya gelen firmalarımızın tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması hedeflenmektedir.